Лаборатори ба зөөврийн ууссан хүчилтөрөгчийн тоолуур