Үлдэгдэл хлор мэдрэгч

  • YLG-2058-01 Industrial Residual Chlorine Sensor

    YLG-2058-01 Аж үйлдвэрийн үлдэгдэл хлор мэдрэгч

    Электролит ба осмотик мембран нь электролитийн эс ба усны дээжийг тусгаарлаж, нэвчүүлэх мембран нь ClO- нэвтрэлтийг сонгомол байдлаар гүйцэтгэдэг; хоёр электродын хооронд тогтмол потенциалын ялгаа байгаа тул үүссэн эрчим хүчийг үлдэгдэл хлорын концентрац болгон хувиргаж болно.

  • CL-2059-01 Online Residual Chlorine Sensor

    CL-2059-01 Онлайн үлдэгдэл хлор мэдрэгч

    CL-2059-01 бол усны хлор, хлорын давхар исэл, озоныг тогтмол хүчдэлийн зарчмаар хэмжих электрод юм. Тогтмол хүчдэлийн хэмжилт нь электродын хэмжилтийн талбайн тогтвортой цахилгаан чадавхийг хадгалж, янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хэмжихэд цахилгаан потенциал дээр янз бүрийн гүйдлийн эрчим үүсгэдэг.